Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Kancelaria udziela porad i reprezentuje przed Sądami w sprawach spadkowych wszelkiego rodzaju.

Testamenty.

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z testamentami we wszystkich dopuszczalnych formach, włącznie ze sprawami o testamenty ustne. Doradzamy, w jaki sposób sporządzić skuteczny testament. Oceniamy skuteczność testamentu. Reprezentujemy przed Sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu. Zajmujemy się sprawami związanymi z nieważnością testamentu.

Stwierdzenie nabycia spadku.

Zajmujemy się sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. Kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, pomaga w zgromadzeniu niezbędnych do tego dokumentów i danych. Sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku oraz reprezentujemy w tej sprawie przed Sądem – w tym na rozprawach online.

Długi spadkowe.

Doradzamy w sprawie długów spadkowych – włącznie z możliwością odrzucenia spadku zadłużonego, czy też uchylenia się od skutków przyjęcia spadku, który jest zadłużony. Pomagamy w poszukiwaniu informacji na temat długów spadkowych. Doradzamy przy spisie lub wykazie inwentarza spadkowego. Pomagamy w ocenie, z jakim ryzykiem wiąże się przyjęcie danego spadku.

Podatek od spadku.

Doradzamy również w zakresie podatku od spadków. Pomagamy przy sporządzaniu deklaracji spadkowych i analizujemy sprawę pod kątem możliwości zwolnienia z podatku od spadków.

Zachowek.

Zachowek to przewidziana prawem gwarancja, że osoby najbliższe spadkodawcy dostaną pewien udział w spadku mimo że został sporządzony testament, a także pomimo że spadkodawca za życia porozdawał swój majątek w drodze darowizn. Zachowek pozwala domagać się pewnej sumy pieniężnej od spadkobiercy testamentowego, albo od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę. W sprawie zachowku Kancelaria służy pomocą.

Dział spadku.

Jeżeli spadkobierców jest kilku, należy podzielić majątek spadkowy. W ramach działu spadku można też dokonywać rozliczeń między spadkobiercami – w związku z czynszami lub nakładami. Kancelaria sporządza wnioski w sprawach o dział spadku i w tych sprawach reprezentuje Klientów przed Sądem.

Wydziedziczenie.

Wydziedziczenie to możliwość pozbawienia spadkobiercy prawa do zachowku – w języku potocznym najczęściej jest mylone z tak zwanym pominięciem w testamencie. Kancelaria reprezentuje również w sprawach związanych z wydziedziczeniem, włącznie z obroną przed wydziedziczeniem.

Nasz zespół

Czym się zajmujemy?

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną – czyli udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism i umów oraz reprezentacją w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i gospodarczych, spadkowych i rodzinnych.

Jeśli chodzi o sprawy sądowe – zajmujemy się nimi na każdym etapie. Przygotowujemy sprawę, pomagamy zgromadzić dowody, udzielamy pomocy w zgromadzeniu dowodów, sporządzamy pozwy, wnioski i pisma procesowe i reprezentujemy Klienta aż do zakończenia sprawy.

Od 3 lipca 2021 r. w sprawach cywilnych przeprowadzane są rozprawy online. Kancelaria reprezentuje Klientów także na rozprawach online.