Sprawy gospodarcze i sprawy konsumenckie

Sprawy gospodarcze i sprawy konsumenckie

Oferujemy analizę i sporządzanie umów – zarówno między przedsiębiorcami, jak i między przedsiębiorcą, a konsumentem.

Prawnicy powiadają, że umowę sporządza się na złe czasy. I tak jest rzeczywiście. Dobrze sporządzona umowa uchroni przed problemami i pomoże nawet uniknąć sprawy sądowej, jeżeli między stronami umowy dojdzie do konfliktu. W ramach porady Kancelaria przeanalizuje umowę lub sporządzi umowę zabezpieczającą interesy Klienta.

Dochodzenie wierzytelności.

Oferujemy reprezentację przed Sądami oraz sporządzanie pism i wezwań w związku ze sprawami o zapłatę.

Obsługa reklamacji i sprawy z zakresu praw konsumenta.

Udzielamy pomocy w sporach wynikających z reklamacji, gwarancji, rękojmi. Udzielamy porad z zakresu uprawnień konsumenta.

Stała obsługa prawna.

Przepisy prawa są z roku na rok coraz bardziej skomplikowane, a nadążenie za zmianami w prawie wymaga poświęcenia rosnącej ilości czasu. Niestety, nieznajomość prawa w działalności gospodarczej często prowadzi do problemów finansowych, podatkowych, lub nawet karnych.
Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze stałej obsługi prawnej. adwokat lub radca prawny w ramach obsługi zajmie się rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą.

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

W jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą? Spółka, czy jednoosobowa działalność? Spółka jawna, cywilna, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Co jest najkorzystniejsze? Konsultacja z prawnikiem pomoże odpowiedzieć na te pytania.

Doradzamy i reprezentujemy przy zakładaniu spółek jawnych, cywilnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udzielamy porad przy wyborze najkorzystniejszej spółki i przeprowadzamy przez proces jej założenia i rejestracji – włącznie ze sporządzeniem projektu umowy spółki dostosowanego indywidualnie do danego rodzaju działalności. Udzielamy porad i świadczymy pomoc prawną na każdym etapie procesu zakładania spółek.

Ochrona danych osobowych (RODO).

Oferujemy obsługę prawną z zakresu RODO, a w tym:

  • analiza zgodności procedur z RODO (audyt),
  • obsługa zgłaszanych naruszeń ochrony danych osobowych w związku z obowiązkami narzuconymi przez RODO,
  • sporządzanie dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z RODO,
  • pomoc prawna w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych.

Nasz zespół

Czym się zajmujemy?

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną – czyli udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism i umów oraz reprezentacją w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i gospodarczych.

Jeśli chodzi o sprawy sądowe – zajmujemy się nimi na każdym etapie. Przygotowujemy sprawę, pomagamy zgromadzić dowody, udzielamy pomocy w zgromadzeniu dowodów, sporządzamy pozwy, wnioski i pisma procesowe i reprezentujemy Klienta aż do zakończenia sprawy.

Od 3 lipca 2021 r. w sprawach cywilnych przeprowadzane są rozprawy online. Kancelaria reprezentuje Klientów także na rozprawach online.