Reprezentacja przed Sądem lub urzędem

W Sądzie nie wystarczy „tylko” mieć racji, aby wygrać – trzeba tą rację udowodnić, czyli przedstawić Sądowi dowody. Ta procedura nie należy do łatwych – dowody zgłaszać należy w wyznaczonym terminie. Pewne dowody przepadają, jeżeli nie zostaną zgłoszone we właściwym momencie. Brak znajomości procedur grozi więc przegraniem procesu.

Ważne jest zatem powierzenie prowadzenia prawnikowi sprawy przed Sądem lub urzędem. Prawnik przeprowadzi sprawę Klienta przez całą procedurę. Co więcej – wskaże jakie dowody i działania są konieczne do uzyskania pożądanego rezultatu. Oddając sprawę w ręce prawnika Klient nie musi się już martwić procedurą sądową – która z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowana i coraz mniej zrozumiała dla osób nie mających wiedzy prawniczej.

Sporządzanie pism i umów

Jest wśród prawników takie powiedzenie, że „umowę pisze się na złe czasy” i jest to prawda – dopóki strony umowy się dogadują, treść samej umowy niejako schodzi na plan dalszy, jest mniej ważna. Sytuacja zmienia się, gdy strony umowy popadają w konflikt, a na nieskazitelnej dotychczas współpracy pojawiają się rysy i pęknięcia. Wtedy to umowa zaczyna chronić strony – bo mamy w niej napisane, kto komu ma zapłacić i ile, jakie są obowiązki drugiej strony, co grozi za niedotrzymanie umowy i tak dalej. Kluczem jest to, aby umowa była jasna, czytelna, i aby zabezpieczała interesy Klienta właśnie na wypadek spornej sytuacji. Jeżeli będzie źle napisana – Klient może utracić pieniądze lub ich nie otrzymać. Dalej – w przypadku sporu sądowego umowa jest dla Sądu dokumentem podstawowym, więc jeżeli jest źle skonstruowana – grozi przegraniem procesu.
Dlatego właśnie skonstruowanie prawidłowej umowy jest takie ważne. W ramach tej usługi prawnik zadba, aby w umowie znalazły się wszystkie elementy chroniące interesy klienta – co jest kluczowe w przypadku sporu między stronami umowy.

Kto pyta nie błądzi

To przysłowie doskonale pasuje do porad prawnych. Klienci przychodzą do nas z konkretnymi problemami do rozwiązania i oczekują podpowiedzi co do konkretnego ich rozwiązania – odpowiedzią na te oczekiwania jest właśnie porada prawna. W ramach tejże porady analizujemy szczegółowo dany problem, przedstawiamy konkretne jego rozwiązania i wreszcie – podpowiadamy, które rozwiązanie jest dla Klienta najlepsze. W tym sensie prawnik udzielający porady jest swoistym „doradcą” Klienta.

Dobrze jest zasięgnąć porady przed podjęciem konkretnych działań – przed zawarciem umowy, przed napisaniem testamentu itd. Porada prawna dostarczy Klientowi odpowiedzi, w jaki sposób to zrobić, jakie rozwiązanie jest najlepsze, jak zabezpieczyć swoje interesy. Tym samym porada prawna pozwala na późniejsze uniknięcie kłopotów – z pochopnie dokonaną czynnością, czy też ze źle sporządzoną umową. W końcu – lepiej zapobiegać, niż leczyć, prawda?